| home | lidé | duchovní aktivity | školní řád | výchovný projekt | ryba | píditelé | články |

Devítka 2013/2014

16.3.2014

Úspěšné či spěšné boje s pravopisem

Pro deváťáky se blíží konec jejich působení na základní škole, proto věnujeme své veškeré úsilí, abychom zvládli s přehledem pravidla pravopisu. Není to však práce jednoduchá, protože čeština není jazyk ledajaký!

Čeština je živý jazyk, a proto se mění. Jazykovědci jsou si toho vědomi, a proto nám v měsíci březnu vydali Akademickou příručku českého jazyka, která doplňuje běžně dostupné jazykové příručky (Pravidla českého pravopisu či současné mluvnice).

Nikdo není dokonalý. Nikdo neví vše. Ale pokud něco nevím, je důležité, že vím, kde danou informaci zjistit a jak s ní dále pracovat. Když chceme být úspěšní, neznamená to, že musíme být spěšní. Najděme si čas také na poctivé vyhledávání a zpracovávání informací.

13.3.2014

Klučičí společnost

Pánové 9. třídy usoudili, že dobrá zábava může být ve škole po škole i bez účasti spolužaček.

Oslovilo je hned několik múz. První byla Euterpé - múza hudby.

Chvíle poslechu a ocenění kamaráda, pro něhož hra na piáno už dlouho není noční můrou.

Bolek u piána, Adam s kytarou a Kuba s bubínkem.Trocha cvičení, učení se malé fugy a čtyřhra je na světě!

Druhou múzou byla Terpsichoré - múza tance. Jeden z přítomných má už taneční za sebou, jiní o nich nesměle uvažují. Nejhorší je pravděpodobně strach ze ztrapnění se. A přitom cha-cha k zábavě přímo vybízí!

Od umění tanečního k umění bojovému je jen kousek. Vědět, jak se rychle ubránit násilníkovi s nožem či střelnou zbraní,není vůbec špatné.A pak už jen fotbálek a "Sportu zdar!" (a nám též)


20.10.2013

Důležité informace

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy můžete podat 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo dva různé obory).
• vyplníte přihlášku
• správnost údajů potvrdí základní škola
• pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také lékařem

Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2013 musí zveřejnit každá střední škola, doplníte přihlášku o další doklady. Může to být například výstupní hodnocení ze základní školy, zpráva Pedagogicko-psychologické poradny a podobně.

Přihlášky musíte nejpozději do 15. 3. 2013 doručit (osobně nebo doporučeně poštou) řediteli příslušné SŠ.
Další vývoj záleží na tom, jestli střední škola pořádá nebo nepořádá přijímací zkoušky
pokud střední škola přijímací zkoušky nepořádá, odešle vám ředitel rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.
pokud střední škola přijímací zkoušky pořádá, přijde vám pozvánka k vykonání přijímací zkoušky.

Termín pro pořádání 1. kola přijímacích zkoušek je od 22. 4. do 30. 4. 2013.

Do 3 pracovních dnů po termínu pro přijímací zkoušku by měl ředitel střední školy vydat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.(Poštou přijde pouze rozhodnutí o nepřijetí)

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů potvrdit váš zájem vzdělávat se na této škole tím, že doručíte na zvolenou střední školu svůj zápisový lístek, který obdržíte na základní škole.

Důležité upozornění: Nejpozději 10. den již musí být lístek doručen řediteli střední školy, a to i v případě, že posíláte lístek poštou. Pokud v této lhůtě zápisový lístek nedoručíte, může střední škola vaše místo obsadit jiným uchazečem

Pokud vám přijde rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 pracovních dnů podat k rukám ředitele střední školy odvolání.

17.10.2013

Tak nám zabili Ferdinanda...

Po necelých čtyři sta letech se v dějepise se smutkem loučíme s Habsburky a českým trůnem.

Euforie z budování nového začátku opila naše prababičky a ti, kdo zažili dny radosti z pádu komunismu, kdy bezmezně uvěřili, že "pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí", dokáží tu dětskou naivitu pochopit.

3.9.2013


Editace Nová stránka


Školní rok 2013/2014
Hezky česky
Jeden se nestačí divit
Výtvarná výchova

Školní rok 2012/2013 Archiv 2012/13
Ve škole po škole
Admaboka Sakuloha
Cesta za pokladem

Školní rok 2011/2012 Archiv
Podzimní výzdoba
Přírodopis
Bumerang
Austrálie a obyvatelé
Vánoce a přípravy
Nástěnky
Legenda o svatém Ambrožovi
Vlajka
Co vše dokáží žáci sedmé třídy
Další fotky s tvořivé práce

Školní rok 2010/2011 Sobotní setkání plné her
O igelitové tašce a Dnu Země
Básnění
Přírodopis
Doučování
Žlutý den
Červený den
Modrý den
Zelený den
Úsměv prosím
Nástěnka
Nástěnka je hotova
Važme si Země
Seznam školních pomůcek 2010/11
Příběh


Školní rok 2009/2010
Angličtina 5. třídy
5.třída

Devítka v akci

TOPlist