Co se u nás děje?

4.1.2016

Odkaz na nové stránky


Nové webové stránky http://www.zsmr.cz.13.11.2015

Absolventské práce

Podrobnější informace najdete zde

1.11.2015

Výlet do Říma březen 2016

Podrobnější informace najdete zde

20.10.2015

Výsledek výběrového řízení na vytvoření webových stránek

Zvítězil návrh pana Jana Holečka. Stránky se nyní zkušebně vytvátvážejí a jsou k náhledu zde

Uvítáme další náměty rodičů a přátel školy.

8.10.2015

Poděkování za Františkiádu

Děkujeme rodičům, kteří nám pomohli s organizací Františkiády a také všem maminkám a babičkám, které napekly výborné zákusky, koláče a bábovky.

Děkujeme také panu Královi a třem jezdkyním, které přijely na koních ze stáje v Libušíně.

Budeme se těšit na Františkiádu opět za rok.

8.10.2015

Kroužky v roce 2015/16

Přehled najdete zde

24.6.2015

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Za rodiče zvolen:


24.9.2015

Konkurzní řízení na místo ředitele školy

Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele školské právnické osoby Základní školy Maltézských rytířů sídlem: Školská 349, 272 01 Kladno s nástupem do funkce od 1. ledna 2016.

Přihlášky musí být doručeny do 30. října 2015.

18.9.2015

Doplňovací volby do školské rady dne 2.10.2015

Seznam kandidátů – oprávněné osoby (zákonní zástupci žáků) (v abecedním pořadí):

25.8.2015

Harmonogram školního roku 2015/16

Důležité časové údaje pro školní rok 2015/16

25.8.2015

Rozvrh

Rozvrh hodin na školní rok 2015/16

24.6.2015

Přijmeme zaměstnance

Přijmeme učitelku (učitele) na první stupeň ZŠ s praxí. Výhodou je ukončené VŠ vzdělání příslušného oboru.

22.3.2015

Zatmění slunce

Během pátečního dopoledne bylo vidět i u nás na hřišti skupinky dětí střídajících se o černé sklíčko. Každý se nebeskému úkazu podivoval, nikoho ani nenapadla otázka, která tolik rmoutí všechny objevitele a učitele, nikdo se nezeptal "k čemu mi to v životě bude?".

2.10.2014

Poznáváme Zemi

Páťáci začali putovat napříč světadíly. Přestat cestovat se nechtělo ani o přestávce.


Archiv
Školní roky 12/13 a 13/14
Školní rok 2011/2012
Školní rok 2010/2011
Školní rok 2009/2010
Školní rok 2008/2009
Školní rok 2007/2008
Od října 2006 do dubna 2007
Září 2006
Červenec 2006
Duben a květen 2006
Březen 2006
Leden a únor 2006
Prosinec 2005
Od září do listopadu 2005
Od května do srpna 2005


Základní škola Maltézských rytířů, Školská 349, 272 01 Kladno, ičo 00873730, číslo účtu 2400831734 / 2010, tel.312 685 023, 312 685 038, e-mail: školní poštaDěkujeme všem, kdo přispěli.
Ke dni 31.12.2014 byly vyrovnány veškeré finanční závazky související se zateplením školy. Děkujeme všem, většinou soukromým osobám, které se dary vzatými ze svých úspor podílely na vytvoření prostředí pro výuku a na zhodnocení školní budovy. Ujišťujeme, že také škola vyčerpala v rámci akce všechny své vlastní volné prostředky (dotace MŠMT nelze použít k investicím do majetku), proto děkujeme všem poctivým platičům školného a dárcům z řad rodičů.

Podrobnější informace


Číslo účtu
FIO 2400831734 / 2010


První třída
Druhá třída
Třetí třída
Čtvrtá třída
Pátá třída
Šestá třída
Sedmá třída
Osmá třída
Devátá třída
Devítka 13/14
Devítka 12/13
Devítka 11/12
Devítka 10/11
Devítka 09/10
Školní družina


Základní informace

Kontakt:

Základní škola Maltézských rytířů Školská 349
272 01 Kladno
zsmalt123@gmail.com
tel.312 685 023
     312 685 038

Škola:

Jsme školou, jejímž zřizovatelem je Suverénní řád Maltézských rytířů. Jsme tedy katolickou školou, naše vyučování vždy obsahuje též informace o evropské křesťanské kultuře a poukazuje na křesťanské hodnoty. Pochopitelně i naše osnovy musí splňovat požadavky Ministerstva školství vyjádřené v Rámcovém vzdělávacím programu.

Naše škola funguje od roku 1990. Máme všech devět tříd. Naše děti z deváté třídy se pravidelně dostávají na další školy podle svých představ. Jsme hrdí na naše skupinky dětí, přijďte se podívat zejména do vyšších tříd - po domluvě kdykoliv.

Školné

Školné činí 200Kč měsíčně, lze ale požádat o slevu.

Noví žáci

Průběžně přibíráme nové žáky. Doporučujeme rodičům i jejich dítěti, aby si nejdříve prohlédli naší školu. Pak dítě napíše krátký test z českého jazyka a matematiky. Při přijetí žáka přihlížíme též k charakteru a situaci třídního kolektivu, do kterého by nový žák přišel. Proto o přijetí spolurozhoduje i třídní učitel.

Tělocvična

Sídlíme v malé budově s dostatečně velkou zahradou. Dokud je teplo, cvičí děti venku, venku mohou trávit také přestávky. Když se ochladí, chodíme s dětmi do tělocvičny protější školy.

Jídelna

Po celou dobu existence naší školy chodíme na obědy do protější městské školy. Výběru jídel, jednání personálu i prostředí jídelny si vážíme.

Družina

Mladší děti mohou přijít do školy krátce po sedmé a zůstat ve školní družině do čtyř hodin.